Obchod s etiketami naj...

Štítok: Dvojriadkové etiketovacie kliešte s 16 číselnými znakmi. S 8 číselnými znakmi v hornom riadku a 8 číselnými znakmi v dolnom riadku. Obsahujú znak SK

Etiketovacie kliešte - SKY S-16 dvojriadkové NAJPREDÁVANEJŠIE