Obchod s etiketami naj...

 

OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Obchodné podmienky platné pre predaj prostredníctvom internetového obchodu:


Všetky obchodné prípady uskutočnené medzi firmou Lukons s.r.o. ako dodávateľom a ďalšou osobou ako odberateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
Výnimku tvorí maloobchodný predaj , tj. predaj nefiremným zákazníkom. V takomto prípade zákazník nakupuje za uvedenú maloobchodnú cenu a obchodný prípad sa riadi príslušnými ustanoveniami zákonu č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení *.

Cena tovaru
Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu zákazník berie na vedomie a súhlasí s cenou tovaru aj s cenou dopravy a zaväzuje sa zásielku prevziať a uhradiť prepravcovi cenu dobierky.


Platba za tovar:
Pre niekoľko prvých odberov je nutná platba dobierkou, vhotovosti alebo vopred bankovým prevodom, ak nie je dohodnuté inak. Splatnosť faktúr uhradených bankovým prevodom je 7 dní odo dňa vystavenia, ak nie je dohodnuté inak. Platba faktúrou je možná v prípade, že nemáme voči odberateľovi pohľadávky po dátume splatnosti.


Dodanie tovaru:
Tovar, ktorý sa nachádza na sklade, expedujeme ihned. Pokiaľ nie je tovar na sklade alebo nie je v našich silách ho dodať v štandartnej dobe, zákazníkov o tejto skutočnosti informujeme o termine dodania..


Spôsob a cena dopravy:
Tovar posielame Slovenskou poštou do 10 kg na dobierku, nad 10 kg Poštovým kurierom. Presné ceny za prepravné a balné vid, v hornej lište e-shopu.. Za dopravu v Bratislave pri objednávkach nad 30,-€ bez DPH neúčtujeme poplatok. Do 30-€ je poplatok 2,90 € bez DPH.Uzatvorenie kúpnej zmluvy :
objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a vrátiť tovar do 14 dní ak je tovar nepoužitý, nepoškodený a v nepoškodenom pôvodnom balení. Cena tovaru bude kupujúcemu vrátená v plnej výške vrátane ceny za dopravu, ktorá bola účtovaná pri dodaní kupujúcemu.


Reklamácie a záruky
Objednávateľ je povinný skontrolovať dodávku tovaru a potvrdiť jeho prevzatie.
Závady na tovare nahlási kupujúci hneď pri prevzatí alebo najneskôr do 48 hodín od prevzatia. Záručná doba, pokiaľ výrobca nestanovuje inak je 24 mesiacov. Spôsob a doba vybavenia reklamácie sa riadi platnou legislatívou.
Záruky sa nevzťahujú na závady zapríčinené:
-mechanickým násilným poškodením
-nesprávnym používaním výrobkov alebo používaním výrobku iným ako obvyklým spôsobom

Vrátenie tovaru:
Na základe ustanovenia zákona č. 102/2014 Zb.z., O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný riadne vrátiť kompletný tovar v pôvodnom stave a obale, schopný ďalšieho predaja, neporušený a so všetkými dokladmi a dokumentáciou. predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočné náklady, ako rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom zvoleným spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, bude znášať spotrebiteľ. Po riadnom vrátení tovaru kupujúcim je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar. Vrátiť nie je možné upravený alebo vyrobený tovar podľa požiadaviek spotrebiteľa , v internetovom obchode toto platí pre všetky produkty pri ktorých je u dostupnosti tovaru uvedené "na objednávku" alebo "výrobná zákazka" a pre všetky produkty nakupované na základe predošlej cenovej ponuky.

Záručné podmienky:
Záruka na všetok predávaný tovar je 24 mesiacov od dňa predaja. V prípade nedodržania podmienok skladovania alebo nesprávnej manipulácie s tovarom záruka zaniká.

Ochrana osobných údajov:
Kupujúci uvádza pri objednávke iba údaje dôležité pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu s ním.
Predávajúci zaručuje všetkým svojím zákazníkom ochranu osobných údajov zaslaných zákazníkom pri realizácii služieb poskytovaných predávajúcim.
Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.09.2016.
2.Ako u nás nakupovať?

Vitajte v našom internetovom obchode,
snažili sme sa aby bol výber tovaru čo najjednoduchší aj pre menej skúsených užívateľov, alebo menej znalých sortimentu.

Vyberte si tovar
Tovar si môžete vybrať buď prehliadaním KATEGORIE (v ľavom menu vyberáte konkrétnu kategóriu druh etikety) alebo pomocou vyhľadávacieho poľa na ľavej spodnej strane Vami zadaný text ako napr. rozmer,názov, kód, velkosť ...

Vloženie tovaru do košíka
Ak ste už rozhodnutý s výberom, tovar je možné pridať do košíka stlačením ikony KÚPIŤ. V pravej hornej časti obrazovky máte vždy vypísaný aktuálny počet položiek v košíku kde môžete pridať kusy a taktiež tovar z košíka vrátiť alebo kúpiť iny.

Odosielanie objednávky
Ak už máte tovar vybratý v sekcii košíka, kliknite na ikonu ZAPLATIŤ. V prípade, že u nás máte vytvorený účet, treba sa prihlásiť a objednávka je automaticky vyplnená. V prípade, že ste u nás ešte nenakupovali, treba vyplniť objednávkový formulár . Ak sa fakturačná adresa nezhoduje s dodaciou, treba zadať nové údaje.. Následne si môžete vybrať spôsob platby a dopravy objednávka je vybavená, a je potrebné ju už len odoslať. Ak si však netrúfate nakúpiť cez internetový obchod, tak si môžete objednať na telefonickom čísle 0905691429.Alebo nás kontaktujte v menu ikona KONTAKTUJTE NÁS.

Vašej objednávke venujeme najvyššiu prioritu.