Obchod s etiketami naj...

 

OBCHODNÉ PODMIENKY
 

1.  Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu Lukons s.r.o.sú pre obe zmluvné strany záväzné. Predávajúci je:
Lukons s.r.o.
Karpatské námestie 10A Bratislava 3
IČO: 50795112
DIC: 2120500327
IČ DPH: SK2120500327

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.etiketynaj.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón fax, ponukový katalóg a pod.

Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajov súvisiacich s jej realizáciou. V prípade, že tovar nie je možné doručiť do 5 pracových dní, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

V deň expedovania zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazníkovi bude spolu s originálnym nepoškodeným tovarom doručená faktúra .

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.

Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

 Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
  • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 300 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Cena tovaru
Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu zákazník berie na vedomie a súhlasí s cenou tovaru aj s cenou dopravy a zaväzuje sa zásielku prevziať a uhradiť prepravcovi cenu dobierky.


Platba za tovar:
Pre niekoľko prvých odberov je nutná platba dobierkou, vhotovosti alebo vopred bankovým prevodom, ak nie je dohodnuté inak. Splatnosť faktúr uhradených bankovým prevodom je 7 dní odo dňa vystavenia, ak nie je dohodnuté inak. Platba faktúrou je možná v prípade, že nemáme voči odberateľovi pohľadávky po dátume splatnosti.


Dodanie tovaru:
Tovar, ktorý sa nachádza na sklade, expedujeme ihned. Pokiaľ nie je tovar na sklade alebo nie je v našich silách ho dodať v štandartnej dobe, zákazníkov o tejto skutočnosti informujeme o termine dodania..


Spôsob a cena dopravy:
Tovar posielame Slovenskou poštou do 10 kg na dobierku, nad 10 kg Poštovým kurierom. Za dopravu v Bratislave pri objednávkach nad 71,-€ bez DPH neúčtujeme poplatok. Do 70-€ je poplatok 6 € bez DPH.

Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a vrátiť tovar do 14 dní ak je tovar nepoužitý, nepoškodený a v nepoškodenom pôvodnom balení. Cena tovaru bude kupujúcemu vrátená v plnej výške vrátane ceny za dopravu, ktorá bola účtovaná pri dodaní kupujúcemu.


Reklamácie a záruky
Objednávateľ je povinný skontrolovať dodávku tovaru a potvrdiť jeho prevzatie.
Závady na tovare nahlási kupujúci hneď pri prevzatí alebo najneskôr do 48 hodín od prevzatia. Záručná doba, pokiaľ výrobca nestanovuje inak je 24 mesiacov. Spôsob a doba vybavenia reklamácie sa riadi platnou legislatívou.
Záruky sa nevzťahujú na závady zapríčinené:
-mechanickým násilným poškodením
-nesprávnym používaním výrobkov alebo používaním výrobku iným ako obvyklým spôsobom

Vrátenie tovaru:
Na základe ustanovenia zákona č. 102/2014 Zb.z., O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný riadne vrátiť kompletný tovar v pôvodnom stave a obale, schopný ďalšieho predaja, neporušený a so všetkými dokladmi a dokumentáciou. predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočné náklady, ako rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom zvoleným spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, bude znášať spotrebiteľ. Po riadnom vrátení tovaru kupujúcim je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar. Vrátiť nie je možné upravený alebo vyrobený tovar podľa požiadaviek spotrebiteľa , v internetovom obchode toto platí pre všetky produkty pri ktorých je u dostupnosti tovaru uvedené "na objednávku" alebo "výrobná zákazka" a pre všetky produkty nakupované na základe predošlej cenovej ponuky.

Záručné podmienky:
Záruka na všetok predávaný tovar je 24 mesiacov od dňa predaja. V prípade nedodržania podmienok skladovania alebo nesprávnej manipulácie s tovarom záruka zaniká.

Ochrana osobných údajov:

V súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) odo dňa 25.5.2018 nadobúda platnosť nové znenie o ochrane osobných údajov. Nové znenie nájdete na    https://www.etiketynaj.sk/ochrana-osobnych-udajov/


Tieto obchodné podmienky sú platné od 20.05.2018.
2.Ako u nás nakupovať?

Vitajte v našom internetovom obchode,
snažili sme sa aby bol výber tovaru čo najjednoduchší aj pre menej skúsených užívateľov, alebo menej znalých sortimentu.

Vyberte si tovar
Tovar si môžete vybrať buď prehliadaním KATEGORIE (v ľavom menu vyberáte konkrétnu kategóriu druh etikety) alebo pomocou vyhľadávacieho poľa na ľavej spodnej strane Vami zadaný text ako napr. rozmer,názov, kód, velkosť ...

Vloženie tovaru do košíka
Ak ste už rozhodnutý s výberom, tovar je možné pridať do košíka stlačením ikony KÚPIŤ. V pravej hornej časti obrazovky máte vždy vypísaný aktuálny počet položiek v košíku kde môžete pridať kusy a taktiež tovar z košíka vrátiť alebo kúpiť iny.

Odosielanie objednávky
Ak už máte tovar vybratý v sekcii košíka, kliknite na ikonu ZAPLATIŤ. V prípade, že u nás máte vytvorený účet, treba sa prihlásiť a objednávka je automaticky vyplnená. V prípade, že ste u nás ešte nenakupovali, treba vyplniť objednávkový formulár . Ak sa fakturačná adresa nezhoduje s dodaciou, treba zadať nové údaje.. Následne si môžete vybrať spôsob platby a dopravy objednávka je vybavená, a je potrebné ju už len odoslať. Ak si však netrúfate nakúpiť cez internetový obchod, tak si môžete objednať na telefonickom čísle 0905691429.Alebo nás kontaktujte v menu ikona KONTAKTUJTE NÁS.

Vašej objednávke venujeme najvyššiu prioritu.