Obchod s etiketami naj...

1. Formulár na vrátenie tovaru

Do balíka je treba priložiť aj pokladničný doklad alebo faktúru a záručný list v prípade elektronického zariadenia. Tovar treba zaslať na adresu Lukons s.r.o. Slnečná 2333, 900 42 Miloslavov


2.Formulár na odstúpenie od zmluvy

Do balíka je treba priložiť aj pokladničný doklad alebo faktúru a záručný list v prípade elektronického zariadenia. Tovar treba zaslať na adresu Lukons s.r.o. Slnečná 2333, 900 42 Miloslavov


Reklamačný formulár

Pri vrátení tovaru je treba priložiť do balíka, pokladničný doklad alebo faktúru a záručný list v prípade elektronického zariadenia. Tovar treba zaslať na adresu Lukons s.r.o. Slnečná 2333, 900 42 Miloslavov