Obchod s etiketami naj...

1. Formulár na vrátenie tovaru

Do balíka je treba priložiť aj pokladničný doklad alebo faktúru a záručný list v prípade elektronického zariadenia. Tovar treba zaslať na adresu Lukons s.r.o. Alžbetín Dvor 923, 900 42 Miloslavov


2.Formulár na odstúpenie od zmluvy

Do balíka je treba priložiť aj pokladničný doklad alebo faktúru a záručný list v prípade elektronického zariadenia. Tovar treba zaslať na adresu Lukons s.r.o. Alžbetín Dvor 923, 900 42 Miloslavov


Reklamačný formulár

Pri vrátení tovaru je treba priložiť do balíka, pokladničný doklad alebo faktúru a záručný list v prípade elektronického zariadenia. Tovar treba zaslať na adresu Lukons s.r.o. Alžbetín Dvor 923, 900 42 Miloslavov