Obchod s etiketami naj...

Štítok: Dvojriadkové etiketovacie kliešte s Motex MX 6600 číselnými znakmi. S 8 číselnými znakmi v hornom riadku a 8 číselnými znakmi v dolnom riadku. Obsahujú znak

Etiketovacie kliešte - MOTEX- REALEX MX 6600 dvojriadkové