Obchod s etiketami naj...

Štítok: Trojriadkové etiketovacie kliešte Blitz s 33 číselnými znakmi. 11 číselnými znakmi v hornom riadku