Obchod s etiketami naj...

Štítok: stitky

Print etikety A/4 105x57 mm biele 100 hárkov

Print etikety A/4 105x74 mm biele 100 hárkov

Print etikety A/4 192x61 mm biele 100 hárkov

Tabelačné etikety- štítky dvojradové 89x36,1mm /500 hárkov

Tabelačné etikety- štítky jednoradové 100x36,1 mm /500 hárkov

Tabelačné etikety-štítky jednoradové 89x23,4 mm /500 hárkov.

Tabelačné etikety-štítky jednoradové 89x48,8 mm /500 hárkov

Print etikety 105x148 mm A/4 1000 hárkov (aj ako poštové etikety na balíky)